தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தள்ளிவைப்பு . தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் .

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவிப்பு – இணைப்பு இங்கே – http://trb.tn.nic.in/TET_2022/Press%20news_post.pdf